kopcący komin

i

Autor: www.pixabay.com

Sądeczanie dbają o ekologię? Duże zainteresowanie wymianą pieców [AUDIO]

2022-02-22 7:51

Coraz więcej Sądeczan chce wymienić swoje stare węglowe piece na nowe, bardziej ekologiczne. Kuszą ich dopłaty, które proponuje miasto. Dostać można sporą sumę pieniędzy na unowocześnienie kotłowni.

Można dostać dużą dotację na wymianę starego pieca

Będzie mniej przestarzałych pieców węglowych na terenie Nowego Sącza. Od początku tego roku ponad 100 osób zgłosiło się po pieniądze, które na wymianę takiego kotła można dostać z Urzędu Miasta. To w ramach programu „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap III”. Do podziału jest 5 milinów złotych. Osoby, które chcą skorzystać z dotacji, powinny się pospieszyć ze składaniem wniosków, bo zainteresowanie jest bardzo duże.

Ratusz w Nowym Sączu do remontu

Te osoby po przejściu oceny energetycznej, będą mogły podpisać wniosek o przyznanie dotacji. Jest możliwość przyłączenia się do sieci gazowej, ale też do sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu, to sprawdzamy w pierwszej kolejności. Jednorazowo można dostać 14 tysięcy złotych na wymianę pieca i remont kotłowni. Niestety tej dotacji nie można łączyć z innymi, na przykład z programem „Czyste powietrze” - mówi Grzegorz Tabasz z nowosądeckiego urzędu miejskiego.

Grzegorz Tabasz, dyrektor Wydziału Środowiska o programie wymiany pieców

Nadal można składać wnioski w ramach "Czystego powietrza"

Mieszkańcy Nowego Sącza, którzy są zainteresowani dotacją o szczegóły mogą pytać w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza. Tu warto dodać, że o pieniądze na wymianę pieca mogą się też starać w ramach rządowego programu pod hasłem „Czyste Powietrze”.