Droga krajowa 75

i

Autor: GDDKiA Droga krajowa 75

Z Nowego Sącza do Krakowa pojedziemy szybciej. Ruszyła budowa obwodnicy Brzeska.

2022-09-27 8:12

Ruszyła budowa obwodnicy Brzeska. Chodzi o tak zwany „łącznik”, który będzie częścią nowej trasy „Sądeczanki”. Ma to być trzykilometrowy odcinek, który połączy trasę krajową numer 75 z trasą łącząca węzeł autostradowy w Brzesku drogą krajową nr 4. Nowa droga ominie miasto od strony zachodniej. Przyspieszy też dojazd do Krakowa i Nowego Sącza.

Obwodnica wyczekiwana od lat

Obwodnica znacznie przyspieszy dojazd z Nowego Sącza do Krakowa. Dzięki niemu nie będzie trzeba już wjeżdżać do Brzeska, gdzie często tuż przed rondem tworzyły się ogromne korki. Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21 na odcinku DK75 przez Brzesko w kierunku Nowego Sącza przejeżdża średnio dwadzieścia i pół tysiąca pojazdów na dobę. Oficjalne rozpoczęcie budowy poprzez symboliczne wbicie łopaty przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka rozpoczęło się w poniedziałek, 26 września,

14. Zlot zabytkowych samochodów w Nowym Sączu

Wykonawca II części łącznika brzeskiego, w ciągu drogi krajowej nr 75 przystąpił do wytyczenia geodezyjnego drogi i przygotowania terenu do budowy. Rozpoczną też prace archeolodzy, którzy mają wskazane przez konserwatora zabytków stanowiska do przebadania. Początkowo odcinek ten planowany był jako droga jedno jezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu przeprowadzone w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wykazały, że taki przekrój może się okazać niewystarczający – informuje nas Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Sonda
Denerwują cię korki w mieście spowodowane remontem?

Kiedy przejedziemy obwodnicą?

Inwestycja obejmuje: budowę drogi głównej ruch przyspieszonego, łącznic, dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogi głównej, a także budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Powstaną obiekty inżynierskie i system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne. Przebudowane zostaną: istniejące drogi i skrzyżowania, urządzenia teletechniczne i energetyczne, sieci wodociągowe, sieci gazowe, urządzenia melioracyjne i hydrologiczne oraz urządzenia kolejowe. Na długości ponad 400 m przełożone będzie koryto rzeki Uszwicy. Przewidziano także: zabezpieczenia akustyczne, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronnym, zieleń i ogrodzenie drogi głównej. Wybudowane zostaną: dwa mosty nad rzeką Uszwicą, wiadukt nad ul. Pomianowską w Brzesku oraz przejścia dla zwierząt. Prace mają kosztować ponad 98 milionów złotych, a nowa droga przejedziemy w 2024 roku.